تماس با ما

تماس با ما

 

آدرس: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی- جنب دانشگاه علوم پزشکی- مرکز تحقیقاتی٫ آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی ع - ساختمان مرکز تحقیقات

تلفن: 08338395970

تلفن داخلی: 292

آدرس پست الکترونیک: crc@kums.ac.ir

 

 

نقشه مرکز

مپ مرکز

نقشه ماهواره ای مرکز

مپ ماهواره مرکز