چشم انداز

ما بر آنیم که بهترین مرکز پژوهشی قلب و عروق غرب ایران را به دنیا معرفی کنیم.

رسالت

   بیماری های قلبی و عروقی مهم ترین علت مرگ و میر در جوامع امروزی هستند و با توجه شیوع روز افزون این بیماری ها مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسالت خویش را بالا بردن امید به زندگی آحاد جامعه و بهبود کیفیت خدمات پیشگیری و درمان بیماری های قلبی- عروقی می داند و این مهم را از طریق طرح ریزی و اجرای پروژه های تحقیقاتی ملی و بین المللی در زمینۀ بیماری های قلب و عروق به انجام می رساند.

  مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خود را متعهد به ایجاد زمینه های مناسب برای پژوهش و آموزش مرتبط با قلب و عروق توسط اعضای هیأت علمی دانشجویان، پژوهشگران، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و داوطلبان خارج از دانشگاه می داند.

ارزش ها

  این مرکز با اعتقاد راسخ به قداست سلامت روحی، جسمی و اجتماعی آحاد مردم و باور به اهمیت آموزش و پژوهش در راستای تأمین و ارتقاء سلامت مردم و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خود را متعهد به رعایت کلیه موازین اخلاقی و انسانی در انجام پروژه های تحقیقاتی می داند. در این راستا توجه به ارزش های انسانی مانند عدالت، صداقت، رعایت حقوق ذینفعان و بیماران، ارجحیت کیفیت در اجرای پروژه های تحقیقاتی، همکاری بین بخشی و انجام کارهای تیمی، در اولویت قرار خواهد گرفت.

اهداف کلی

G1- توانمندسازی دانشجویان، کارکنان و هیئت علمی دانشگاه در جهت توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه قلب و عروق

G2انجام انواع پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک، بالینی و مداخله ای

G3- انتشار نتایج تحقیقات در سطح ملی و بین الملی

G4 اجرای پروژه های مراقبت و پیگیری بیماران (Surveiliance)

G5 تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه قلب و عروق

G6- جلب همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

G7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

G8کمک به اصلاح روش های درمانی و مراقبتی بیماران

استراتژی ها

G1S1- توسعه دانش، مهارت و خلاقیت در دانشجویان، کارکنان و محققان از طریق برگزاری دوره های آموزشی، و کارگاه های پرورش خلاقیت، جهت تحقیق در زمینه بیماری های قلبی-عروق

G2S2- هدایت برنامه های مداخله ای

G2S3- هدایت برنامه های اپیدمیولوژیک بالینی

G2S4- اجرای پروژه های بنیادی

G4S5- راه اندازی برنامه های ثبت بیماری

G6S6- تبادل اطلاعات با سایر مراکز تحقیقات داخل و خارج کشور در زمینه سازی اجرای پروژه های مشترک

G6S7- اجرای سمینارهای علمی و همایش ها

G6S8- تشکیل جلسات مباحثه آزاد از جمله ژورنال کلاب

G7S9- ایجاد زمینه های تعامل با پرسنل درمانی مراقبتی بیمارستان

G7S10- عضویت در سازمان ها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتبر ملی و بین المللی مرتبط

G7S11- طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و بین المللی

G8S12- تأمین امکانات برای اعضا جهت فرصتهای مطالعاتی پژوهشی

برنامه های عملیاتی و فعالیت ها

 

در حال بروزرسانی