تحقیقات بالینی و علوم پایه در کلیۀ زمینه های مرتبط با قلب و عروق

 

مرکز تحقیقات قلب و عروق کرمانشاه دارای پنج زمینه و تم پژوهشی اصلی است. این تم ها بین رشته ای و در سطح چندین بخش  ممکن است قرارگیرند که امکان به اشتراک گذاری متدولوژی ها، فن آوری ها و مفاهیم فراهم می نماید. همپوشانی های زیادی بین تمام این موضوعات پژوهشی وجود دارد که باعث  ارتباط قوی جامعه پژوهشی مرتبط با سلامت و بیماریهای  قلب و عروق در سطح دانشگاه، کشور و حتی دنیا می شود.

 

 

بیماری های متابولیسم قلبی
نوآوری در درمان های بیماری های قلب و عروق
بررسی های علوم پایه و ژنتیکی در زمینه بیماری های قلب و عروق
مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه قلب و عروق
و هرگونه نوآوری در رابطه با قلب و عروق