تماس با ما

تماس با ما

 

آدرس: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی- جنب دانشگاه علوم پزشکی- بیمارستانآموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع) - ساختمان مرکز تحقیقات قلب و عروق

تلفن: 08338395970

فکس: 08338395970

تلفن داخلی: 292

آدرس پست الکترونیک: crc@kums.ac.ir

 کدپستی:  6715847145

 

 

نقشه مرکز

مپ مرکز

نقشه ماهواره ای مرکز

مپ ماهواره مرکز