برنامه عملیاتی (Operational planning)

 

1.       طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی بر اساس اولویت های پژوهشی مرکز

2.        طراحی و اجرای طرح ­های پژوهشی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و بین المللی

3.       برگزاری همایش ­های علمی

4.       کمک به تربیت نیروی انسانی محقق و توانمند در زمینه قلب و عروق در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری

5.        برگزاری منظم کارگاه­ های پژوهشی و ژورنال کلاب