برنامه عملیاتی (Operational planning)

     پیشنهاد برگزاری ژورنال کلاب / کلینیکال گایدلاین کلاب به صورت منظم و هفتگی

برگزاری کارگاه­ های پژوهشی به صورت منظم و ماهیانه

تعیین اولویت­ های پژوهشی ظرف شش ماه اول و بازبینی هر ساله

تدوین پروپزال و زمینه­ سازی طری ریجستری سکته قلبی

کمک به اجرای طرح ریجستری فشار خون و آنژیوگرافی

برگزاری همایش ­های علمی با کمک گروه قلب و سایر گروه­ های آموزشی دانشگاه یکبار در سال

تلاش در جهت اجرای یک طرح تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی یا خارجی

تلاش در جهت فراهم سازی یک فرصت مطالعاتی جهت یکی از اعضای هیات علمی

پیشنهاد به اعضای محترم گروه قلب جهت طرح ایده ­ها و پروپزال­ ها در جلسات مشترک گروه  قلب و عروق و مرکز تحقیقات