بیماری های قلبی و عروقی مهم ترین علت مرگ و میر در جوامع امروزی هستند و با توجه شیوع روز افزون این بیماری ها، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از اولین مراکز تحقیقاتی غرب کشور در زمینه انجام تحقیقات در حوزه قلب و عروق  رسالت خود را در راستای بالا بردن امید به زندگی آحاد جامعه و بهبود کیفیت خدمات پیشگیری و درمان بیماری های قلبی- عروقی آغاز نموده است و  ارزش های انسانی مانند عدالت، صداقت، رعایت حقوق ذینفعان و بیماران را در اولویت فعالیت­های پژوهشی و رسیدن به اهداف قرار داده است.

مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بستری مناسبی را برای پژوهش و آموزش مرتبط با قلب و عروق توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و داوطلبان خارج از دانشگاه برای رسیدن به اهداف ذیل فراهم نموده است و سعی دارد با چشم­اندازی سه ساله، بهترین مرکز تحقیقات قلب و عروق غرب کشور را به مجامع علمی معرفی کند؛ به گونه ای که آمار و گزارش های این مرکز مورد استناد مجامع بین المللی مرتبط قرار گیرد.  

استراتژی ها (Strategys)

G1S1- توسعه دانش، مهارت و خلاقیت در دانشجویان، کارکنان و محققان از طریق برگزاری دوره های آموزشی، و کارگاه های پرورش خلاقیت، جهت تحقیق در زمینه بیماری های قلبی-عروق

G2S2- هدایت برنامه های مداخله ای

G2S3- هدایت برنامه های اپیدمیولوژیک بالینی                              

G2S4- اجرای پروژه های بنیادی

G4S5- راه اندازی برنامه های ثبت بیماری

G6S6- تبادل اطلاعات با سایر مراکز تحقیقات داخل و خارج کشور در زمینه سازی اجرای پروژه های مشترک

G6S7- اجرای سمینارهای علمی و همایش ها

G6S8- تشکیل جلسات مباحثه آزاد از جمله ژورنال کلاب

G7S9- ایجاد زمینه های تعامل با پرسنل درمانی مراقبتی بیمارستان

G7S10- عضویت در سازمان ها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتبر ملی و بین المللی مرتبط

G7S11- طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و بین المللی

G8S12- تأمین امکانات برای اعضا جهت فرصتهای مطالعاتی پژوهشی