رسالت

مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسالت خود را در  بهبود کیفیت خدمات پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماری های قلبی- عروقی می داند؛ این مرکز سعی دارد در راستای ارتقاء سلامت جامعه به ویژه بیماران قلبی-عروقی با دستیابی و به کارگیری یافته های معتبرپژوهشی، به بهبود سیاست گذاری های بهداشتی کمک نماید. رعایت ارزش های انسانی مانند صداقت، مسئولیت پذیری، تعهد و پاسخگویی از اصول بنیادین این مرکز می باشد.

چشم انداز

ما می خواهیم در 5 سال آینده تبدیل به یکی از بهترین مرکز تحقیقات قلب و عروق غرب کشور شویم؛ به گونه ای که آمار و گزارش های این مرکز مورد استناد مجامع بین المللی مرتبط قرار گیرد.