بیماری های قلبی و عروقی مهم ترین علت مرگ و میر در جوامع امروزی هستند و با توجه شیوع روز افزون این بیماری ها، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از اولین مراکز تحقیقاتی غرب کشور در زمینه انجام تحقیقات در حوزه قلب و عروق  رسالت خود را در راستای بالا بردن امید به زندگی آحاد جامعه و بهبود کیفیت خدمات پیشگیری و درمان بیماری های قلبی- عروقی آغاز نموده است و  ارزش های انسانی مانند عدالت، صداقت، رعایت حقوق ذینفعان و بیماران را در اولویت فعالیت­های پژوهشی و رسیدن به اهداف قرار داده است.

مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بستری مناسبی را برای پژوهش و آموزش مرتبط با قلب و عروق توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و داوطلبان خارج از دانشگاه برای رسیدن به اهداف ذیل فراهم نموده است و سعی دارد با چشم ­اندازی چند ساله،  بهترین مرکز تحقیقات قلب و عروق غرب کشور را به مجامع علمی معرفی کند؛ به گونه ای که آمار و گزارش های این مرکز مورد استناد مجامع بین المللی مرتبط قرار گیرد.