استراتژی ها (Strategies)

- توسعه دانش، مهارت و خلاقیت در دانشجویان، کارکنان و محققان از طریق برگزاری دوره ­های آموزشی، جهت تحقیق در زمینه
بیماری ­های قلبی-عروق

- تعیین اولویت­ های پژوهشی در زمینه قلب و عروق

- راه ­اندازی برنامه­های ثبت بیماری

- اجرای سمینارهای علمی و همایش­های علمی

- طراحی و اجرای طرح ­های پژوهشی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و بین المللی

- تأمین امکانات برای اعضا جهت فرصت های مطالعاتی پژوهشی