ژورنال کلاب

 

مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می کند:
ژورنال کلاب :

Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE):

a prospective cohort study. Lancet 2020; 395: 795–808.

زمان: چهار شنبه 29 مرداد ساعت 11
ارائه دهنده: آقای دکتر مهدی نعلینی

علاقمندان از سراسر کشور می توانند از طریق اتصال به نرم افزار Adobe connect  (آدرس نصب: ftp://ftp.kums.ac.ir/VC) و تایپ آدرس (vc.kums.ac.ir/kumsresearch) در کادر مربوطه به صورت Guest  در این ژورنال کلاب مجازی شرکت نمایند.