اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق امام علی(ع)

1.    ریجستری بیماریها شامل: ریجستری عروق کرونر، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون قلبی، آنژیوپلاستی، آنژیوگرافی و CABG

2.    انفارکتوس قلبی (اپیدمیولوژی، اتیولوژی، عوامل خطر، تشخیص، درمان، درمانهای آلترناتیو، پیشگیری، پیش آگهی)

3.    فشار خون بالا (اپیدمیولوژی، اتیولوژی، عوامل خطر، تشخیص، درمان، درمانهای آلترناتیو، عوارض، پیشگیری)

4.    آنژین ناپایدار ( اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمانهای دارویی و غیر دارویی، پیشگیری، تظاهرات بالینی)

5.    آترواسکلروزیس (اپیدمیولوژی، اتیولوژی، عوامل خطر، پیشگیری، تشخیص)

6.    دیس لیپیدمی (اپیدمیولوژی، اتیولوژی، عوامل خطر، درمان، پیشگیری، تشخیص)

7.    نارسائی قلبی (اپیدمیولوژی، درمان، پیشگیری، بازتوانی)

8.    آنژین صدری پایدار (اپیدمیولوژی، درمان، اتیولوژی، عوامل خطر، تشخیص، پیشگیری)

9.    سندروم متابولیک (اپیدمیولوژی، عوامل خطر، پیشگیری)

10. عوارض کرونری بای پس

11. آمبولی ریه (اپیدمیولوژی، درمان)

12. بیماریهای دریچه قلبی (اپیدمیولوژی، پیشگیری)

13. پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی

14. تب روماتیسمی (اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری)

15. شوک کاردیوژنیک (تشخیص، پیشگیری)

16. آریتمی های قلبی (درمان، عوارض)

17. ایست قلبی و مرگ ناگهانی قلبی (اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری)

18. بیماریهای عروق محیطی (اپیدمیولوژی، عوامل خطر، تشخیص، پیشگیری)

19. سنکوپ (پیشگیری)

20. آنژیوپلاستی و والوپلاستی

21. .بیماریهای قلبی از نظر اپیدمیولوژی، اتیولوژی، عوامل خطر، پیشگیری، بازتوانی، عوامل اجتماعی اقتصادی، آگاهی و نگرش مردم نسبت به عوامل خطر و پیشگیری

22. مطالعات بالینی اثرات گیاهان دارویی بر بیماریهای قلبی عروقی

23. مطالعات بالینی روش های درمان طب سنتی دربیماریهای قلبی عروقی

24. ارتباط بیماریهای قلبی با سایر بیماریها ( غدد، متابولیسم، کلاژن وسکولار و ...)

25. اثرات و نتایج بازتوانی قلبی بر روی بیماران قلبی پس از عمل CABG