اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق

        1.       ثبت نظام مند بیماری­ها (مانند سندرم حاد کرونر، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون قلبی، آنژیوپلاستی، آنژیوگرافی، پرفشاری خون و جراحی کرونر)

2.       آترواسکلروز شامل سکته قلبی، آنژین ناپایدار و آنژین پایدار از نظر اپیدمیولوژی، اتیولوژی، عوامل خطر، تشخیص، درمان، درمانهای آلترناتیو، پیشگیری، پیش آگهی و ....

3.       بررسی عوامل خطر از نظر اپیدمیولوژی، اتیولوژی، تشخیص، درمان، درمانهای آلترناتیو، عوارض، کلیه سطوح پیشگیری، پیش آگهی و ... شامل:

·         پرفشاری خون

·         اختلال چربی خون

·         مصرف تنباکو (شامل سیگار، سیگارت، قلیان و ...)، مشتقات تریاک و ...

·         دیابت

·         فعالیت فیزیکی

·         تغذیه (میوه ها و سبزیجات، شیرینی ها، روغن ها و ...)

·         چاقی و اضافه وزن

·         عوامل روحی-روانی  

·         سندروم متابولیک

·         ریسک فاکتورهای نوین (مانند فیبرینوژن، لیپوپروتئین a، پروتئین واکنشی c و ...)

4.       سایر بیماری ها شامل:

·         نارسائی قلبی

·         فیبریلاسیون دهلیزی

·         آمبولی ریه

·         بیماریهای دریچه

·         تب روماتیسمی

·         شوک کاردیوژنیک

·         آریتمی های قلبی

·         سنکوپ، ایست قلبی و مرگ ناگهانی قلبی

·         ترومبوز ورید عمقی

·         سایر  بیماریهای عروق محیطی

·         سکته مغزی

·         بیماری های مادرزادی قلب

5.        بیماریهای قلبی عروقی از نظر اپیدمیولوژی، عوامل اجتماعی- اقتصادی، بار بیماری، آگاهی و نگرش مردم، سبک زندگی و کیفیت زندگی

6.        بازتوانی قلبی (مانند اثرات درازمدت بازتوانی، بازتوانی بیماران جراحی کرونر، آنژیوپلاستی و سکته قلبی)

7.       بررسی اقدامات تشخیصی در بیماری های قلبی عروقی مانند تست ورزش، اکوکاردیوگرافی، اسکن رادیوایزوتوپ، سی تی آنژیوگرافی، MRI، بررسی الکتروفیزیولوژی قلب،

8.       اقدامات درمانی مانند:

·         جراحی کرونر

·         جراحی دریچه

·         آنژیوپلاستی و والوپلاستی

·         تعبیه تجهیزات الکتریکی قلب

·         EECP

9.       مطالعات بالینی روش های درمان طب سنتی و گیاهان دارویی دربیماریهای قلبی عروقی

10. ارتباط بیماری­های قلبی با سایر بیماری­ها ( غدد، متابولیسم، کلاژن واسکولار و ...)