صفحه نخست

معرفی مرکز

ارکان مرکز

رئیس مرکز

معاون مرکز

مدیر اجرایی مرکز

کارشناسان مرکز

اعضای شورای عالی مرکز

اعضای شورای پژوهشی مرکز

همکاران بین المللی مرکز

همکاران علمی

دانشجویان همکار

تیم های مشاوره

تاریخچه

اساسنامه

برنامه استراتژیک

پژوهش

زمینه های پژوهشی

اولویت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی

گرنت ها

پروژه های در حال طراحی

پروژه های مصوب و در حال اجرا

پروژه های اتمام یافته

انتشارات

مقالات چاپ شده

کنفرانس ها

کنگره ها

کتاب ها

پایان نامه

مقررات و دستورالعمل ها

تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه

اصول محرمانگی، مالکیت و پروتکل انتشار داده‏های ثبت

رخدادها

کنفرانس ها

کنگره ها

ژورنال کلاب

کارگاه ها

خبر

فرم ها

فرم طرح عنوان برنامه ثبت در کارگروه ثبت بیماری ها

فرم درخواست راه ‏اندازی نظام ثبت بیماری‏ها (پروپوزال وزارتی)

راهنمای تکمیل پروپوزال برنامه ثبت بیماریها

فرم رضایت آگاهانه

راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه

فرم پروپزال طرح تحقیقاتی دانشگاه

لینک های مفید

مطالب آموزشی

تماس با ما

نقشه سایت

فهرست زیرپورتالها